Steinkjervassdraget - Bya

Desinfiseringskortet Bya

2024

Desinfiseringsbeviset registreringskort som alle som skal fiske i Steinkjervassdraget - Bya må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun én gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Med dette kortet kan du desinfisere hos våre stasjoner langs elva. Inntektene fra dette kortet går til forvaltningslagets lovpålagte oppgave ref. Lakseloven §25, i hovedsak smitteforebyggende tiltak (desinfisering av fiskeutstyr). Fiske i Steinkjervassdraget uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. 

English 

Disinfection proof registration card that everyone who is going to fish in the river Steinkjervassdraget Bya must complete before fishing starts. You only pay for this card once per year and the card is valid for the entire season. With this card you can disinfect at our stations along the river. The income from this card goes to the management team's statutory task ref. Salmon Act §25 regarding infection prevention measures (disinfection of fishing equipment). Fishing in the river Steinkjervassdraget Bya without this card is illegal and is punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules.

135,00 NOK