Kjøpsvilkår

Elvefiske AS sine vilkår for salg formidlet gjennom www.elveguiden.no

Avtale om kjøp/leie av produkter/tjenester knyttet til laksefiske og som formidles via www.elveguiden.no, inngås direkte mellom tilbyder av produkter/tjenester knyttet til laksefiske (heretter benevnt "Grunneier") og deg.

Elvefiske AS opptrer kun som et mellomledd mellom deg og Grunneier, ved å overføre de relevante opplysningene om avtalen/bookingen til Grunneier og sende en bekreftelse på e-post for og på vegne av Grunneier. EF verken (videre)selger, leier ut eller tilbyr produkter/tjenester knyttet til laksefiske.

Informasjon som oppgis i forbindelse med ytelsen av vår tjeneste på www.elveguiden.no, er basert på informasjonen som Grunneier har gitt til oss. Grunneier holdes til enhver tid ansvarlig for at den informasjonen som vises på www.elveguiden.no, er eksakt, fullstendig og korrekt.

EF er ikke ansvarlig for Grunneiers produkter/tjenester som presenteres på www.elveguiden.no. Eventuelle tvister knyttet til produktene/tjenestene som presenteres og formidles gjennom www.elveguiden.no, er EF uvedkommende og skal håndteres direkte mellom deg og Grunneier. For enkelte vald er EF likevel oppgitt som kontaktperson for eventuelle henvendelser, og EF vil i slike tilfeller være mottaker av og besvare eventuelle henvendelser på vegne av Grunneier.

Ved bestilling og betaling med kredittkort på www.elveguiden.no, aksepteres at Elvefiske AS gjør dine personopplysninger knyttet til kjøpet tilgjengelig for Grunneier og Elvefiske AS.

Det gjelder ingen angrerett ved bestilling av produkter/tjenester gjennom www.elveguiden.no.

Ved bestilling gjennom www.elveguiden.no aksepteres de vilkår Grunneier oppstiller, herunder de til enhver tid gjeldende regler for vedkommende vald og elv.