Kjøpsvilkår

Vilkår for salg formidlet gjennom www.elveguiden.no

Elveguiden er en merkevare eid og operert av XperiTech AS.

Avtale om kjøp/leie av produkter/tjenester knyttet til laksefiske og som formidles via www.elveguiden.no, inngås direkte mellom tilbyder av produkter/tjenester knyttet til laksefiske (heretter benevnt "Grunneier") og deg.

XperiTech AS opptrer kun som et mellomledd mellom deg og Grunneier, ved å overføre de relevante opplysningene om avtalen/bookingen til Grunneier og sende en bekreftelse på e-post for og på vegne av Grunneier. XperiTech verken (videre)selger, leier ut eller tilbyr produkter/tjenester knyttet til laksefiske.

Informasjon som oppgis i forbindelse med ytelsen av vår tjeneste på www.elveguiden.no, er basert på informasjonen som Grunneier har gitt til oss. Grunneier holdes til enhver tid ansvarlig for at den informasjonen som vises på www.elveguiden.no, er eksakt, fullstendig og korrekt.

XperiTech er ikke ansvarlig for Grunneiers produkter/tjenester som presenteres på www.elveguiden.no. Eventuelle tvister knyttet til produktene/tjenestene som presenteres og formidles gjennom www.elveguiden.no, er XperiTech uvedkommende og skal håndteres direkte mellom deg og Grunneier. For enkelte vald er XperiTech likevel oppgitt som kontaktperson for eventuelle henvendelser, og XperiTech vil i slike tilfeller være mottaker av og besvare eventuelle henvendelser på vegne av Grunneier.

Ved bestilling og betaling med kredittkort på www.elveguiden.no, aksepteres at XperiTech gjør dine personopplysninger knyttet til kjøpet tilgjengelig for Grunneier og XperiTech AS.

Muligheter for refusjon av produkter/tjenester gjennom www.elveguiden.no varierer for hvert vald, og står spesifisert på hvert valds infoside på www.elveguiden.no.

Ved bestilling gjennom www.elveguiden.no aksepteres de vilkår Grunneier oppstiller, herunder de til enhver tid gjeldende regler for vedkommende vald og elv.