Informasjon fra Elveeierlaget

 

FREDNING AV ALL HUNNLAKS OVER 3 KG FRA 1. AUGUST!

FORBUD MOT FISKE MED MARK I HELE VASSDRAGET FRA 1. AUGUST.


Fredning av hunnlaks i august vil føre til større andel laks som må settes tilbake. Fisk som er skadet skal ikke settet tilbake i elva, den skal avlives og leveres til :

Flora Camping: tlf: 0047 90752144

Sona Camping: tlf: 0047 41692804

SVEL tlf: 0047 99157239

HUSK! Det skal tas skjellprøve av all avlivet laks.

filtrering og søk

TOTALVEKT0
ANTALL0
SNITTVEKT LAKS0
CR LAKS0%
ART
REDSKAP

Topplister

STØRSTE FANGST 2022

Siste bilde

Laks 3.5 kg i Stjørdalselva

se utfyllende info om fisken her

SISTE FANGSTER

DATO
FISKER
VALD
FISKETYPE
REDSKAP
CR
VEKT
FANGST PER UKE
REDSKAP