Informasjon fra Elveeierlaget

 

FREDNING AV ALL HUNNLAKS OVER 3 KG FRA 1. AUGUST!

FORBUD MOT FISKE MED MARK I HELE VASSDRAGET FRA 1. AUGUST.


Alle som skal fiske i Stjørdalselva må løse Stjørdalskortet før fisket kan starte. Stjørdalskortet kjøpes her: https://elveguiden.no/no/elvekort/13

HUSK! Det skal taes skjellprøve av all avlivet laks.

filtrering og søk

TOTALVEKT0
ANTALL0
SNITTVEKT LAKS0
CR LAKS0%
ART
REDSKAP

Topplister

STØRSTE FANGST 2022

Siste bilde

Laks 5.1 kg i Stjørdalselva

se utfyllende info om fisken her

SISTE FANGSTER

DATO
FISKER
VALD
FISKETYPE
REDSKAP
CR
VEKT
FANGST PER UKE
REDSKAP