Informasjon fra Elveeierlaget

 

1. august innføres fredning av hunn laks over 3 kg. 
Vi ønsker ikke at laks som er hardt skadet settes tilbake, den leveres på Flora Camping og blir meldt inn som N.N. på Laksebørsen.

Hvis du er usikker på kjønn, settes laksen tilbake.

Fiske med mark er forbudt.

Catches for Stjørdalselva in 2023

🐟 this year: 1900

🐟 this week: 0

🐟 today: 0

filtering and search

TOTAL WEIGHTundefinedkg
NUMBER OF FISH0
AVERAGE WEIGHTundefinedkg
NUMBER OF FISH
EQUIPMENT

Catch and release: 0.0%

BIGGEST CATCH 2023

Latest picture

7.5 kg i Stjørdalselva

see additional information about catch here

LATEST CATCHES

CATCH PER WEEK
EQUIPMENT