Viktig info for laksebørsen for Orkla / Important information about catch reporting in Orkla

 

Stans av alt fiske i Orkla fra og med 23. juni

I går fastsatte Miljødirektoratet en ny Forskrift om stans i fisket etter anadrom laksefisk. Forskriften gjelder 33 vassdrag fra sør og nordover til Namsen. Orkla er inkludert i forskriften og alt fiske blir derfor stanset natt til søndag.

 

Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter i henhold til fiskereglene. Dette gjøres via Orklakortet..

Every year, all fishermen must re-register before fishing starts in accordance with the fishing rules. This year, it is done via Orkla's registration card. https://elveguiden.no/no/elvekort/7

Catches for Orkla in 2024

🐟 this year: 371

🐟 this week: 0

🐟 today: 0

filtering and search

TOTAL WEIGHTundefinedkg
NUMBER OF FISH0
AVERAGE WEIGHTundefinedkg
NUMBER OF FISH
EQUIPMENT

Catch and release: 0.0%

BIGGEST CATCH 2024

LATEST CATCHES

CATCH PER WEEK
EQUIPMENT